Pimpinan Kampus

Ketua  Yayasan :

Hj. Rosdiana, MM

Ketua STIKes Sapta Bakti:

Hj. Djusmalinar, SKM., M.Kes

Wakil Ketua 1:

Ns. Novi Lasmadasari, M. Kep

Wakil Ketua II:

Dr. Nur Elly, S.Kp., M.Kes